ค้นหาสินทรัพย์รอจำหน่ายธนาคารกรุงศรีอยุธยา ในจังหวัดลำปาง

ขายสินทรัพย์รอจำหน่ายของธนาคารกรุงศรีอยุธยา หลุดจำนอง ธนาคารยึด ในจังหวัดลำปาง

ค้นพบ 12 รายการ


ประเภท : ตึกแถว
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-22 ไร่
ที่ตั้ง : ชมพู เมืองลำปาง จังหวัดลำปาง


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-84 ไร่
ที่ตั้ง : บ่อแฮ้ว เมืองลำปาง จังหวัดลำปาง


ประเภท : ที่ดินเปล่า
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-1-84 ไร่
ที่ตั้ง : หัวเสือ แม่ทะ จังหวัดลำปาง


ประเภท : ตึกแถว
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-14.5 ไร่
ที่ตั้ง : สวนดอก(เชียงราย) เมืองลำปาง จังหวัดลำปาง


ประเภท : ที่ดินเปล่า
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-2-88 ไร่
ที่ตั้ง : ศาลา เกาะคา จังหวัดลำปาง


ประเภท : ที่ดินเปล่า
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-1-80 ไร่
ที่ตั้ง : ศาลา เกาะคา จังหวัดลำปาง


ประเภท : ที่ดินเปล่า
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-2-94 ไร่
ที่ตั้ง : ศาลา เกาะคา จังหวัดลำปาง


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-63 ไร่
ที่ตั้ง : สันดอนแก้ว แม่ทะ จังหวัดลำปาง


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-2-6 ไร่
ที่ตั้ง : แม่ทะ แม่ทะ จังหวัดลำปาง


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-1-30 ไร่
ที่ตั้ง : พิชัย เมืองลำปาง จังหวัดลำปาง


ประเภท : ที่ดินเปล่า
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 1-2-60 ไร่
ที่ตั้ง : น้ำโจ้ แม่ทะ จังหวัดลำปาง


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 2-0-26 ไร่
ที่ตั้ง : พิชัย เมืองลำปาง จังหวัดลำปางอำเภอในจังหวัดลำปาง

ประเภทสินทรัพย์

ภาคเหนือ

ภาคกลาง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคใต้

ภาคตะวันออก


บ้าน ที่ดิน หลุดจำนองธนาคารกรุงศรีอยุธยา บ้าน ที่ดิน ธนาคารยึด จังหวัดลำปาง เช็คบ้าน ที่ดิน ติดธนาคาร จังหวัดลำปาง ค้นหาบ้าน ที่ดิน ติดธนาคาร จังหวัดลำปาง ขายบ้าน ที่ดิน ติดธนาคารธนาคารกรุงศรีอยุธยา ประกาศขายบ้าน ที่ดิน กรมบังคับคดี จังหวัดลำปาง