ค้นหาสินทรัพย์รอจำหน่ายธนาคารทหารไทยธนชาต ในจังหวัดลำปาง

ผลการค้นหาบนแผนที่ สินทรัพย์รอจำหน่ายของธนาคารทหารไทยธนชาต หลุดจำนอง ธนาคารยึด ในจังหวัดลำปาง
ขายสินทรัพย์รอจำหน่ายของธนาคารทหารไทยธนชาต หลุดจำนอง ธนาคารยึด ในจังหวัดลำปาง

ค้นพบ 10 รายการ


ประเภท : บ้าน
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0000-3-06.0/306ตร.ว.
ที่ตั้ง : ศาลา เกาะคา ลำปาง


ประเภท : สำนักงาน
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0001-0-10.0/410ตร.ว.
ที่ตั้ง : หัวเวียง เมืองลำปาง ลำปาง


ประเภท : บ้าน
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0000-0-69.5/69.5ตร.ว.
ที่ตั้ง : ชมพู เมืองลำปาง ลำปาง


ประเภท : บ้าน
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0000-0-80.0/80ตร.ว.
ที่ตั้ง : บ่อแฮ้ว เมืองลำปาง ลำปาง


ประเภท : อาคารพาณิชย์
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0000-0-26.0/26ตร.ว.
ที่ตั้ง : พิชัย เมืองลำปาง ลำปาง


ประเภท : อาคารพาณิชย์
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0000-0-43.0/43ตร.ว.
ที่ตั้ง : ชมพู เมืองลำปาง ลำปาง


ประเภท : บ้าน
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0000-1-37.0/137ตร.ว.
ที่ตั้ง : บ้านร้อง งาว ลำปาง


ประเภท : บ้าน
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0000-0-69.0/69ตร.ว.
ที่ตั้ง : บ่อแฮ้ว เมืองลำปาง ลำปาง


ประเภท : บ้าน
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0000-1-41.0/141ตร.ว.
ที่ตั้ง : พิชัย เมืองลำปาง ลำปาง


ประเภท : บ้าน
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0000-1-00.0/100ตร.ว.
ที่ตั้ง : ล้อมแรด เถิน ลำปางอำเภอในจังหวัดลำปาง

ประเภทสินทรัพย์

ภาคเหนือ

ภาคกลาง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคใต้

ภาคตะวันออก


บ้าน ที่ดิน หลุดจำนองธนาคารทหารไทยธนชาต บ้าน ที่ดิน ธนาคารยึด จังหวัดลำปาง เช็คบ้าน ที่ดิน ติดธนาคาร จังหวัดลำปาง ค้นหาบ้าน ที่ดิน ติดธนาคาร จังหวัดลำปาง ขายบ้าน ที่ดิน ติดธนาคารธนาคารทหารไทยธนชาต ประกาศขายบ้าน ที่ดิน กรมบังคับคดี จังหวัดลำปาง