ค้นหาสินทรัพย์ ในจังหวัดลำปาง

ขายขายบ้าน ขายที่ดิน สินทรัพย์รอจำหน่ายทุกธนาคาร อำเภอแจ้ห่ม ในจังหวัดลำปาง

ค้นพบ 4 รายการ


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 100 ตร.ว.
ที่ตั้ง : แม่สุก แจ้ห่ม ลำปาง


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 72 ตร.ว.
ที่ตั้ง : แจ้ห่ม แจ้ห่ม ลำปาง


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-2-0.00
ที่ตั้ง : วิเชตนคร แจ้ห่ม ลำปาง


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-1-74.00
ที่ตั้ง : แจ้ห่ม แจ้ห่ม ลำปางอำเภอในจังหวัดลำปาง


ตำบลในอำเภอแจ้ห่ม

ประเภทสินทรัพย์

+

ภาคเหนือ

ภาคกลาง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคใต้

ภาคตะวันออก


บ้าน ที่ดิน หลุดจำนอง บ้าน ที่ดิน ธนาคารยึด อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง เช็คบ้าน ที่ดิน ติดธนาคาร อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ค้นหาบ้าน ที่ดิน ติดธนาคาร อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ขายบ้าน ที่ดิน ติดธนาคาร ประกาศขายบ้าน ที่ดิน กรมบังคับคดี อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง