ค้นหาสินทรัพย์ ในจังหวัดลำปาง

ผลการค้นหาบนแผนที่ ขายบ้าน ขายที่ดิน สินทรัพย์รอจำหน่ายทุกธนาคาร อำเภอวังเหนือ ในจังหวัดลำปาง
ขายขายบ้าน ขายที่ดิน สินทรัพย์รอจำหน่ายทุกธนาคาร อำเภอวังเหนือ ในจังหวัดลำปาง

ค้นพบ 19 รายการ


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-94.00
ที่ตั้ง : ทุ่งฮั้ว วังเหนือ ลำปาง


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-52.00
ที่ตั้ง : ทุ่งฮั้ว วังเหนือ ลำปาง


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-2-10.00
ที่ตั้ง : ร่องเคาะ วังเหนือ ลำปาง


ประเภท : ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-1-66
ที่ตั้ง : ร่องเคาะ วังเหนือ ลำปาง


ประเภท : ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-1-1
ที่ตั้ง : ทุ่งฮั้ว วังเหนือ ลำปาง


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-1-56.50
ที่ตั้ง : วังเหนือ วังเหนือ ลำปาง


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-1-1.20
ที่ตั้ง : วังทรายคำ วังเหนือ ลำปาง


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 215 ตร.ว.
ที่ตั้ง : วังซ้าย วังเหนือ ลำปาง


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-1-92.00
ที่ตั้ง : ทุ่งฮั้ว วังเหนือ ลำปาง


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-1-50.00
ที่ตั้ง : วังทอง วังเหนือ ลำปาง


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 1-3-40.00
ที่ตั้ง : วังทอง วังเหนือ ลำปาง


ประเภท : ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 6-3-89
ที่ตั้ง : วังเหนือ วังเหนือ ลำปาง


ประเภท : ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-3-5
ที่ตั้ง : วังซ้าย วังเหนือ ลำปาง


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-1-73.00
ที่ตั้ง : วังใต้ วังเหนือ ลำปาง


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 1-1-50.00
ที่ตั้ง : วังทอง วังเหนือ ลำปาง


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-3-46.00
ที่ตั้ง : วังทรายคำ วังเหนือ ลำปาง


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 12-2-44.00
ที่ตั้ง : วังแก้ว วังเหนือ ลำปาง


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 8-2-51.60
ที่ตั้ง : วังแก้ว วังเหนือ ลำปาง


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 1-2-56.20
ที่ตั้ง : วังซ้าย วังเหนือ ลำปางอำเภอในจังหวัดลำปาง


ตำบลในอำเภอวังเหนือ

ประเภทสินทรัพย์

+

ภาคเหนือ

ภาคกลาง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคใต้

ภาคตะวันออก


บ้าน ที่ดิน หลุดจำนอง บ้าน ที่ดิน ธนาคารยึด อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง เช็คบ้าน ที่ดิน ติดธนาคาร อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง ค้นหาบ้าน ที่ดิน ติดธนาคาร อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง ขายบ้าน ที่ดิน ติดธนาคาร ประกาศขายบ้าน ที่ดิน กรมบังคับคดี อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง