ค้นหาสินทรัพย์ ในจังหวัดลำปาง

ผลการค้นหาบนแผนที่ ขายอาคารพาณิชย์ สินทรัพย์รอจำหน่ายทุกธนาคาร ในจังหวัดลำปาง
ขายขายอาคารพาณิชย์ สินทรัพย์รอจำหน่ายทุกธนาคาร ในจังหวัดลำปาง

ค้นพบ 22 รายการ


ประเภท : อาคารพาณิชย์
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-25
ที่ตั้ง : ล้อมแรด เถิน ลำปาง


ประเภท : อาคารพาณิชย์
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-15.00
ที่ตั้ง : ปงแสนทอง เมืองลำปาง ลำปาง


ประเภท : อาคารพาณิชย์
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0000-0-43.0/43ตร.ว.
ที่ตั้ง : ชมพู เมืองลำปาง ลำปาง


ประเภท : อาคารพาณิชย์
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-51.00
ที่ตั้ง : น้ำโจ้ แม่ทะ ลำปาง


ประเภท : อาคารพาณิชย์
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0000-0-26.0/26ตร.ว.
ที่ตั้ง : พิชัย เมืองลำปาง ลำปาง


ประเภท : อาคารพาณิชย์
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-24.00
ที่ตั้ง : ห้างฉัตร ห้างฉัตร ลำปาง


ประเภท : อาคารพาณิชย์
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-24.00
ที่ตั้ง : ห้างฉัตร ห้างฉัตร ลำปาง


ประเภท : อาคารพาณิชย์
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 20 ตร.ว.
ที่ตั้ง : ศาลา เกาะคา ลำปาง


ประเภท : อาคารพาณิชย์
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-21.00
ที่ตั้ง : ห้างฉัตร ห้างฉัตร ลำปาง


ประเภท : อาคารพาณิชย์
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-23.00
ที่ตั้ง : ล้อมแรด เถิน ลำปาง


ประเภท : อาคารพาณิชย์
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 48.2 ตร.ว.
ที่ตั้ง : ต้นธงชัย เมืองลำปาง ลำปาง


ประเภท : อาคารพาณิชย์
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-36.00
ที่ตั้ง : พิชัย เมืองลำปาง ลำปาง


ประเภท : อาคารพาณิชย์
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-18.00
ที่ตั้ง : ห้างฉัตร ห้างฉัตร ลำปาง


ประเภท : อาคารพาณิชย์
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-51.00
ที่ตั้ง : ล้อมแรด เถิน ลำปาง


ประเภท : อาคารพาณิชย์
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-62.00
ที่ตั้ง : พระบาท เมืองลำปาง ลำปาง


ประเภท : อาคารพาณิชย์
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-33.90
ที่ตั้ง : สวนดอก เมืองลำปาง ลำปาง


ประเภท : อาคารพาณิชย์
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-1-59.00
ที่ตั้ง : บ่อแฮ้ว เมืองลำปาง ลำปาง


ประเภท : อาคารพาณิชย์
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-2-27.50
ที่ตั้ง : เมืองปาน เมืองปาน ลำปาง


ประเภท : อาคารพาณิชย์
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-42.20
ที่ตั้ง : พระบาท เมืองลำปาง ลำปาง


ประเภท : อาคารพาณิชย์
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-2-4.00
ที่ตั้ง : ห้างฉัตร ห้างฉัตร ลำปางอำเภอในจังหวัดลำปาง

ประเภทสินทรัพย์

+

ภาคเหนือ

ภาคกลาง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคใต้

ภาคตะวันออก


อาคารพาณิชย์หลุดจำนอง อาคารพาณิชย์ธนาคารยึด จังหวัดลำปาง เช็คอาคารพาณิชย์ติดธนาคาร จังหวัดลำปาง ค้นหาอาคารพาณิชย์ติดธนาคาร จังหวัดลำปาง ขายอาคารพาณิชย์ติดธนาคาร ประกาศขายอาคารพาณิชย์กรมบังคับคดี จังหวัดลำปาง