ค้นหาสินทรัพย์ ในจังหวัดลำปาง

ขายขายอาคารโรงงาน สินทรัพย์รอจำหน่ายทุกธนาคาร ในจังหวัดลำปาง

ค้นพบ 6 รายการ


ประเภท : อาคารโรงงาน
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-3-80.00
ที่ตั้ง : กล้วยแพะ เมืองลำปาง ลำปาง


ประเภท : อาคารโรงงาน
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 3-2-67.00
ที่ตั้ง : กล้วยแพะ เมืองลำปาง ลำปาง


ประเภท : อาคารโรงงาน
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 1-2-60.80
ที่ตั้ง : ปงแสนทอง เมืองลำปาง ลำปาง


ประเภท : อาคารโรงงาน
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 6-2-37.00
ที่ตั้ง : ปงแสนทอง เมืองลำปาง ลำปาง


ประเภท : อาคารโรงงาน
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 13-3-44.00
ที่ตั้ง : ปงแสนทอง เมืองลำปาง ลำปาง


ประเภท : อาคารโรงงาน
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 42-3-23.00
ที่ตั้ง : กล้วยแพะ เมืองลำปาง ลำปางอำเภอในจังหวัดลำปาง

ประเภทสินทรัพย์

+

ภาคเหนือ

ภาคกลาง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคใต้

ภาคตะวันออก


อาคารโรงงานหลุดจำนอง อาคารโรงงานธนาคารยึด จังหวัดลำปาง เช็คอาคารโรงงานติดธนาคาร จังหวัดลำปาง ค้นหาอาคารโรงงานติดธนาคาร จังหวัดลำปาง ขายอาคารโรงงานติดธนาคาร ประกาศขายอาคารโรงงานกรมบังคับคดี จังหวัดลำปาง