ค้นหาสินทรัพย์ ในจังหวัดลำปาง

ขายขายโกดัง สินทรัพย์รอจำหน่ายทุกธนาคาร ในจังหวัดลำปาง

ค้นพบ 13 รายการ


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 3-3-38.00
ที่ตั้ง : แม่ทะ แม่ทะ ลำปาง


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-1-36.00
ที่ตั้ง : ล้อมแรด เถิน ลำปาง


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 1-0-5.00
ที่ตั้ง : เถินบุรี เถิน ลำปาง


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 3-0-85.00
ที่ตั้ง : กล้วยแพะ เมืองลำปาง ลำปาง


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 4-0-70.00
ที่ตั้ง : ปงยางคก ห้างฉัตร ลำปาง


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 1-2-94.00
ที่ตั้ง : ทุ่งงาม เสริมงาม ลำปาง


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-3-63.00
ที่ตั้ง : บ้านเสด็จ เมืองลำปาง ลำปาง


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 7-3-31.00
ที่ตั้ง : กล้วยแพะ เมืองลำปาง ลำปาง


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 5-3-35.30
ที่ตั้ง : บ่อแฮ้ว เมืองลำปาง ลำปาง


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-3-82.40
ที่ตั้ง : เกาะคา เกาะคา ลำปาง


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 1-3-16.00
ที่ตั้ง : ศาลา เกาะคา ลำปาง


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 16-3-63.80
ที่ตั้ง : บ้านเสด็จ เมืองลำปาง ลำปาง


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 546-0-73.00
ที่ตั้ง : ห้างฉัตร ห้างฉัตร ลำปางอำเภอในจังหวัดลำปาง

ประเภทสินทรัพย์

+

ภาคเหนือ

ภาคกลาง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคใต้

ภาคตะวันออก


โกดังหลุดจำนอง โกดังธนาคารยึด จังหวัดลำปาง เช็คโกดังติดธนาคาร จังหวัดลำปาง ค้นหาโกดังติดธนาคาร จังหวัดลำปาง ขายโกดังติดธนาคาร ประกาศขายโกดังกรมบังคับคดี จังหวัดลำปาง